PetNet - свързва всички, които обичат домашните любимци


Новости в изискванията за доманшни любимци (2)

Нова тема
НАРЕДБА 39 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ, СЪОБРАЗЕНИ С ТЕХНИТЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ От авторите на сайта 0

02.07.2013 23:00

От авторите на сайта

из НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община От авторите на сайта 0

20.06.2013 01:28

От авторите на сайта